Is je kind geboren in 2015? Schrijf het in!

 

Alle ouders van een kind dat in 2016 geboren is, kunnen hun spruit binnenkort inschrijven in een school in Menen. Stel de inschrijving niet uit. Ook kinderen van andere geboortejaren kunnen dan ingeschreven worden.

INSCHRIJVINGSPERIODES voor het VOLGENDE schooljaar

(= schooljaar 2018-2019)

 

 Voorrang voor inschrijving van kinderen van dezelfde leefentiteit van leerlingen van de school = van 01/02 tot 21/02/2018.

 • Kinderen van dezelfde leefentiteit = broers en zussen of halfbroers en halfzussen, of kinderen met dezelfde domicilie.
 • Tijdens de krokusvakantie kan je je kind niet inschrijven. De krokusvakantie heeft plaats van 12/02 tot 18/02/2018.

 Voorrang voor inschrijving van kinderen van personeelsleden van de school = 22/02/2018.

 • Kinderen van personeelsleden = kinderen van wie de papa of mama in de school werkt.

 Voorrangsperiode voor inschrijving van indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen: van 01/03 tot 14/03/2018.

 • Indicatorleerling = het gezin van de leerling ontvangt een schooltoelage en/of de mama van de leerling heeft geen diploma van het secundair onderwijs.
 • Niet-indicatorleerling = het gezin van de leerling ontvangt geen schooltoelage ende mama van de leerling heeft een diploma van het secundair onderwijs.

 De vrije inschrijvingen starten op 16/04/2018 (= de eerste schooldag na de paasvakantie).

 

Lees ook dit:

  • Deze regeling geldt voor alle basisscholen in Menen, zowel voor hetkleuteronderwijs als voor het lager onderwijs.
  • Voor de start van de eerste inschrijvingsperiode wordt op deze website decapaciteit van elke school, en elk geboortejaar of leerjaar meegedeeld.
  • Voor de start van de tweede en derde inschrijvingsperiode vind je hoeveelvrije plaatsen elke school op dat moment heeft.
  • Je kan je kind inschrijven tijdens de openingsuren van de school of op afspraak. Opgelet! Een afspraak om in te schrijven, betekent niet dat je voorrang krijgt. Een afspraak biedt geen garantie dat er op het ogenblik van de inschrijving nog plaats is. De inschrijving heeft pas plaats als de leerlingenfiche door de ouder is ondertekend.
  • Neem voor de inschrijving de Kids-ID  of ISI+-kaart van je kind mee.
  • Heb je dit schooljaar of vorig schooljaar een schooltoelage ontvangen? Neem de brief mee die je ontving van het ministerie.
  • Meer informatie over inschrijven in een school vind je op de websites www.inschrijvingsrecht.be en www.onderwijskiezer.be.